Fitch Ratings: انتظار می رود اقتصاد ترکیه 4.1 درصد رشد قید کند

موسسه بین المللی اعتبارسنجی Fitch Ratings اعلام کرد انتظار می رود اقتصاد ترکیه در سال جاری 4.7 درصد و در سال آتی 4.1 درصد رشد داشته باشد

Fitch Ratings: انتظار می رود اقتصاد ترکیه 4.1 درصد رشد قید کند

Fitch Ratings اعلام کرد "انتظار می رود اقتصاد ترکیه 4.1 درصد رشد قید کند."

موسسه بین المللی اعتبارسنجی Fitch Ratings اعلام کرد انتظار می رود اقتصاد ترکیه در سال جاری 4.7 درصد و در سال آتی 4.1 درصد رشد داشته باشد.

این موسسه با اعلام اینکه اقتصاد آمریکا در سال گذشته 1.6 درصد رشد داشته و در سال 2017 به میزان 2.1 و در سال 2018 به میزان 2.6 رشد خواهد کرد، به رشد 1.8 درصدی منطقه یورو در سال 2016 اشاره کرد. رقم تخمین این موسسه برای رشد منطقه یورو در سال آینده، 1.8 درصد است. 


برچسب ها: ترکیه , اقتصاد

خبرهای مرتبط