اقتصاد ترکیه 5 درصد رشد کرد

اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال جاری٬ 5 درصد رشد داشته است

751149
اقتصاد ترکیه 5 درصد رشد کرد

براساس آخرین گزارش سازمان آمار ترکیه (TÜİK) شاخص زنجیره ای حجم تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5 درصد رشد داشته است.

همچنین تولید ناخالص داخلی در قیاس با دوره مشابه با 14.3 درصد افزایش به 641 میلیارد و 584 میلیون لیر رسیده است. 

شاخص زنجیره ای حجم ارزش افزوده کشاورزی در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 3.2، صنعت 5.3 و عمران 3.7 درصد رشد ثبت کرده و ارزش افزوده بخش خدمات از قبیل تجارت، حمل و نقل، اسکان و خوراکی نیز مجموعا 5.2 درصد افزایش یافته است.

اقتصادگران شرکت کننده در« نظرسنجی انتظارات رشد» سرویس اقتصادی خبرگزاری آناتولی این رقم را 3.8 درصد پیش بینی کرده بودند.

گفتنی است اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال گذشته 4.5 درصد و در سه ماهه پایانی 3.5 درصد و در کل سال نیز 2.9 درصد رشد داشت. خبرهای مرتبط