تحولات بخش انرژی ترکیه در کانون توجه آمریکا قرار دارد

سازمان میراث ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد فعالیت‌های مربوط به بخش انرژی کشور در کانون توجه آمریکا قرار گرفته است

تحولات بخش انرژی ترکیه در کانون توجه آمریکا قرار دارد

علی چنار رئیس سازمان میراث ترکیه که مرکز آن در واشنگتن قرار دارد با انتشار بیانیه ای گفت: فعالیت‌های مربوط به بخش انرژی در ترکیه در کانون توجه آمریکا بوده و از سوی این کشور با دقت تعقیب می شود.

وی در ادامه این بیانیه همچنین تصریح کرده است:

شرکتهای آمریکایی تمایل دارند که در زمینه جستجو، اکتشاف و استخراج نفت که از سوی ترکیه در دریاها در حال انجام است مشارکت داشته باشند.

آمریکا در راستای امنیت انرژی خود خواستار مشارکت با ترکیه است. همچنین آمریکا مایل نیست تا میدان را در اختیار بازیگران دیگر در خاورمیانه قرار دهد. به همین دلیل برای ترکیه اهمیت بالایی قائل است.

این در حالی است که ترکیه از منظر ژئوپلتیک مهم بوده و یکی از کشورهایی است که در مسیر انتقال انرژی برای بازار پرمصرف اتحادیه اروپا واقع شده است.

اهمیت استراتژیک ترکیه در زمینه انتقال نفت و گاز آسیای میانه، روسیه و خاورمیانه به اتحادیه اروپا روبه افزایش است.

فعالیت‌های مربوط به بخش انرژی در ترکیه در کانون توجه آمریکا است و شرکتهای این کشور مایل هستند که در این خصوص با ترکیه مشارکت داشته باشند.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط