سود 13.5 میلیارد لیری بخش بانکداری ترکیه در سه ماهه اول سال

سود خالص بخش بانکداری ترکیه در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 میلیارد و 517 میلیون لیر ترک بوده است

سود 13.5 میلیارد لیری بخش بانکداری ترکیه در سه ماهه اول سال

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان تنظیم و نظارت بر بانکداری ترکیه، سود خالص بخش بانکداری کشور در 3 ماهه اول سال 2017 با افزایش 65.02 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 13 میلیارد و 517 میلیون لیر ترک رسیده است.

همچنین حجم در گردش بخش بانکداری ترکیه تا پایان مارس سال جاری با افزایش 135 میلیاردی نسبت به مدت مشابه سال 2016 میلادی 2 تریلیون و 866 میلیارد و 47 میلیون لیر ترک بوده است.

بر اساس این گزارش بخش وام دهی نیز با افزایش 5.5 درصدی و با 1 تریلیون و 830 میلیارد و 284 میلیون لیر ترک، بیشترین سهم در گردش نقدی بخش بانکداری ترکیه عنوان شده است.

علاوه بر آن، حساب های پس انداز با افزایش 4.4 درصدی نسبت به سه ماهه اول سال 2016 و با حجم بالغ بر 1 تریلیون و 518 میلیارد و 9 میلیون لیر ترک، بیشترین سهم را در تامین نقدینگی بخش بانکداری ترکیه داشته اند.خبرهای مرتبط