نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در ایرلند بسر می برد

نیهات زیبکچی: روزمره شدن چهارچوب قرارداد اتحاد گمرکی به منافع مشترک اتحادیه اروپا  ترکیه خدمت می کند

720603
نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در ایرلند بسر می برد

 

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، روزمره شدن چهارچوب قرارداد اتحاد گمرکی به منافع مشترک اتحادیه اروپا  ترکیه خدمت می کند.

زیبکچی در نشست پایانی اجلاس " روز ترک " که از سوی شورای روابط اقتصاد خارجی و اینترپرایس ایرلند در دوبلین پایتخت ایرلند ترتیب یافت، سخنانی ایراد کرد.

زیبکچی گفت، اتحاد گمرکی در حال حاضر تنها تولیدات صنایع را دربر می گیرد. توسعه اتحاد گمرکی بشکلی که مواد غذایی، الکترونیک، تجارت و خریدهای دولتی را دربر بگیرد، یاری قطعی ترکیه به رشد اتحادیه اروپا را تامین خواهد کرد.

نیهات زیبکچی در ادامه افزود، ترکیه و اتحادیه اروپا در نتیجه مذاکرات که از ماه ژانویه سال 2014 بدین طرف به پیش برده می شود، در باره روزمره کردن اتحاد گمرکی به توافق رسیده اند.

چارلز فلانگن وزیر خارجه و بازرگانی ایرلند نیز گفت، در مقابل اقدام برای کودتای 15 جولای ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن، بلافاصله موضعگیری کردیم.خبرهای مرتبط