خارجیان خریدار 20 درصد از واحدهای مسکونی برتر ترکیه هستند

شرکت اطلاع رسانی املاک و مستغلات در ترکیه نتایج تحقیقات خود در این زمینه را منتشر کرد.

خارجیان خریدار 20 درصد از واحدهای مسکونی برتر ترکیه هستند

یک  واحد مسکونی از هر 5  واحد مسکونی ساخته شده توسط شرکتهای مشهور در ترکیه از سوی خارجیان خریداری می شود.

شرکت اطلاع رسانی املاک و مستغلات در ترکیه نتایج تحقیقات خود در این زمینه را منتشر کرد.

براساس این تحقیقات 21 درصد از کل واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی شرکتهای مشهور ترکیه در سال گذشته توسط خارجیان خریداری شده است.

33 درصد این فروشها با کمک وامهای اعتباری بانکها و 34 درصد ان نیز از طریق قبول سفته فروخته شده اند.خبرهای مرتبط