گشایش شعبه شرکت گازپروم روسیه در استانبول

شرکت گازپروم روسیه برای پیشبرد پروژه جریان ترک  در استانبول شعبه "  South Stream Transport  " را باز کرد

701846
گشایش شعبه شرکت گازپروم روسیه در استانبول

شرکت گازپروم روسیه برای پیشبرد پروژه جریان ترک  در استانبول شعبه "  South Stream Transport  " را باز کرد.

آلکسی میلر رئیس گازپروم اعلام داشت : برای اجرای پروژه خط لوله گاز طبیعی جریان ترک، شرکت " South Stream Transport " برای هماهنگ سازی و مدیرت فعالیت های ذی ربط با پروژه جریان ترک شعبه ای در استانبول باز کرده است.

وی گفت : این تصمیمی بسیار مهم است. بدین ترتیب تمامی شرایط برای احداث بخش دریایی پروژه فراهم شده است.

پروژه جریان ترک با عبور گاز طبیعی روسیه از زیر دریای سیاه انتقال به خاکهای ترکیه و از اینجا به یونان و از بالاخره به بازارهای اروپا را پیش بینی می کند.

910 کیلومتر از پروژه جریان ترک که از چهار خط لوله دارای ظرفیت 15 میلیارد و 750 میلیون متر مکعب متشکل خواهد شد، از زیر دریای سیاه عبور خواهد کرد.

طول این خط لوله در خشکی که از منطقه تراس وارد خاکهای ترکیه خواهد شد، 260 کیلومتر خواهد بود.

ترکیه در نظر دارد تا از این پروژه سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خریداری کرده و مابقی 49 مترمکعب گاز طبیعی را به اروپا صادر کند.خبرهای مرتبط