نرخ تورم در ایران 9 درصد اعلام شد

بانک مرکزی ایران نرخ تورم این کشور در سال 1395 را معادل 9 درصد اعلام کرد.

نرخ تورم در ایران 9 درصد اعلام شد

بانک مرکزی ایران درسایت رسمی خود نرخ تورم این کشور در سال 1395 شمسی 9 درصد اعلام کرد که براین اساس پس از 26 سال تک رقمی شده است.

بعد از نرخ تورم تک رقمی ایران در سال 1369، این دومین تجربه این کشور در دستیابی به نرخ تورم زیر 10 درصد است.

بر این اساس ایران پس از 26 سال در ردیف کشورهایی با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته است. 


برچسب ها: ایران , تورم , نرخ , ترک رقمی

خبرهای مرتبط