اقزایش صادرات بخش خودروسازی ترکیه در ماه فوریه

صادرات بخش خودروسازی ترکیه در ماه فوریه 12 ممیز 5 درصد افزایش یافت

اقزایش صادرات بخش خودروسازی ترکیه در ماه فوریه

 

صادرات بخش خودروسازی ترکیه در ماه فوریه 12 ممیز 5 درصد افزایش یافت.

بنابه اطلاعات ارائه شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان صنایع خودور اولوداغ در بورسا، بخش خودروسازی رهبر صادرات ترکیه از سال 2008 بدین طرف به موفقترین ماه فوریه تحقق بخشید.

این بخش در صادرات از مرز 2 میلیارد دلار پافراتر نهاده و 20 درصد صادرات ترکیه را از آن خود ساخت.

صادرات به آلمان که بزرگترین بازار صنایع جنبی خودروسازی می باشد 6 درصد و به ایران یکی از بازارهای آلترناتیف نیز 38 درصد افزایش یافت.

در حالیکه صادرات به ایتالیا بزرگترین بازار اتومبیلهای سواری 57 درصد افزایش یافت، فرانسه دومین بازار بزرگ 33 ، آلمان 66 ، امارات متحده عربی 55 و امریکا نیز 203 درصد افزایش پیدا کرد.

در صادرات خودروهای ویژه حمل اشیا به ایتالیا 27 و امریکا 100 درصد افزایش مشاهده شد. در صادرات اتوبوس و مینی بوس به ایتالیا نیز 43 درصد افزایش تحقق یافت.

صادرات بخش خودروسازی ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا با 9 درصد افزایش به سطح 1 میلیارد و 746 میلیون دلار رسید.

صادرات به کشورهای امریکا 60 ، کشورهای خاورمیانه 19 ، کشورهای آسیا – اقیانوسیه 50 و دیگر کشورهای اروپا نیز 54 درصد افزایش پیدا کرد.خبرهای مرتبط