وزیر اقتصاد ترکیه راهی آلمان می شود

نیهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه روز یکشنبه راهی آلمان خواهد شد

683983
وزیر اقتصاد ترکیه راهی آلمان می شود

نیهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه روز یکشنبه راهی آلمان خواهد شد.

در پی عدم واگذاری سالن به زیبکچی برای ترتیب سخنرانی در روز 5 ام ماه مارس در آلمان از سوی مقامات آلمانی ، وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت : برنامه ها و گردهم آیی های ما در آلمان را لغو می کنند. روز یکشنبه من باز به آلمان خواهم رفت. پیروزی از آن رب تعالی است. وقتی دیدیم که به ما اجازه ترتیب اجلاس و گردهم آیی را نمی دهند ما هم در قهوه خانه ها و منازل با شهروندان مقیم خود در این کشور ملاقات کرده و پای صحبت آنها می نشینیم. کسی نگرانی به دل راه ندهد.خبرهای مرتبط