حجم صادرات ترکیه در ماه فوریه افزایش یافت

صادرات ترکیه در ماه فوریه سال جاری در سطح 11میلیارد و 296 میلیون دلار تحقق یافت

حجم صادرات ترکیه در ماه فوریه افزایش یافت

بر اساس داده های مرکز آمار و گزارش مجمع صادرکنندگان ترکیه، حجم صادرات کشور در ماه فوریه سال جاری با 5.1 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 11میلیارد و 296 میلیون دلار رسید.

همچنین حجم صادرات ترکیه در 12 ماه گذشته نیز در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته با افزایش 2.6 درصدی به سطح 143 میلیارد و 218 میلیون دلار رسیده است.


برچسب ها: صادرات , فوریه

خبرهای مرتبط