گامی دیگر برای اجرای پروژه جریان ترک

امضا قرار داد مابین شرکت انرژی گاز پروم و شرکت سوئیسی " Allseas "

676802
گامی دیگر برای اجرای پروژه جریان ترک

درراستای اجرای پروژه جریان ترک که گاز طبیعی روسیه را از طریق دریای سیاه و ترکیه به اروپا انتقال خواهد داد، گامی دیگر برداشته شد.

مابین شرکت انرژی روسی گاز پروم و شرکت سوئیسی " Allseas " برای احداث دومین خط لوله پروژه جریان ترک قرار داد امضا شد.

شرکت گاز پروم اعلام داشت : قرار داد منعقده با شرکت سوئیسی برای احداث دومین خط لوله پروژه جریان ترک در چهارچوب مفاد مندرجه در قرار داد پیش بینی کننده تاسیس اولین خط لوله امضا شده است.

شرکت سوئیسی " Allseas " در راستای قرار داد منعقده در دریای سیاه 900 کیلومتر خط لوله تاسیس خواهد کرد.

قرار داد بین شرکت های گازپروم و " Allseas " برای ساخت اولین خط لوله جریان طبیعی در ماه دسامبر امضا شده بود.خبرهای مرتبط