صادرات گوجه فرنگی ترکیه به کشورهای منطقه

ترکیه در سال گذشته 480 تن گوجه فرنگی صادر کرده که بیشترین میزان آن با 87.5 هزار تن به روسیه سفید بوده است

673183
صادرات گوجه فرنگی ترکیه به کشورهای منطقه

بنا به اعلام مجمع صادرکنندگان ترکیه و بنیاد صادرکنندگان اولوداغ، بیشترین صادرات گوجه فرنگی تولیدی کشور در سال 2016 به روسیه سفید، رب آن به عراق، آب آن به ژاپن و هنگ کنگ و کنسرو آن به آلمان بوده است.

سال گذشته یک میلیارد و 979 میلیون دلار میوه و سبزی تازه و یک میلیارد و 322 میلیون دلار محصولات میوه و سبزی صادر شده است.

ترکیه همچنین 480 تن گوجه فرنگی به ارزش 238 میلیون و 316 هزار دلار صادر کرده است. روسیه سفید با 87.5 هزار تن به ارزش 42.5 میلیون دلار واردات گوجه فرنگی از ترکیه در رده نخست جای دارد.

پس از این کشور، عراق با 83.6 هزار تن و 29.4 میلیون دلار، عربستان سعودی با 61 هزار تن و 26.7 میلیون دلار و رومانی با 31 هزار تن و 25.8 میلیون دلار در رده های بعدی قرار گرفتند.

- بیش از نیمی از صادرات رب گوجه فرنگی به عراق صورت گرفت

عراق با 75 هزار تن و 87 میلیون دلار در صدر کشورهای واردکننده این محصول از ترکیه قرار دارد.

سوریه با 16 هزار تن و 17.8 میلیون دلار و عربستان سعودی با 8.6 هزار تن و 10 میلیون دلار به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند.

- صادرات آب گوجه فرنگی ترکیه به ژاپن

بیشترین صادرات آب گوجه فرنگی ترکیه در سال گذشته با 888 تن و 414 هزار دلار به ژاپن صورت گرفت. هنگ کنگ و آمریکا به ترتیب در رده های بعدی جای گرفتند.

- صادرات کنسرو گوجه فرنگی ترکیه به آلمان

آلمان با 1958 تن و 4.8 میلیون دلار، آمریکا با 3.4 میلیون دلار، هلند با 3 میلیون دلار و استرالیا با 2.9 میلیون دلار بیشترین کشورهای واردکننده کنسرو گوجه فرنگی از ترکیه هستند.خبرهای مرتبط