نرخ تورم ماه ژانویه ترکیه اعلام شد

شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژانویه 2.46 و شاخص قیمت تولید کننده داخلی 3.98 درصد افزایش یافت

نرخ تورم ماه ژانویه ترکیه اعلام شد

شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژانویه 2.46 و شاخص قیمت تولید کننده داخلی 3.98 درصد افزایش یافت. میزان تورم سالانه مصرف کننده 9.22 درصد و تولید کننده نیز 13.69 درصد اعلام شد.

بر اساس داده های مرکز آمار ترکیه با توجه به میانگین 12 ماهه، در ماه ژانویه شاخص قیمت مصرف کننده با 7.76 درصد و شاخص قیمت تولید کننده داخلی نیز با 4.96 درصد افزایش مواجه شد.

شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژانویه نسبت به ماه پیش 2.46 و در قیاس با دوره مشابه سال گذشته 9.22 درصد رشد داشته است. شاخص قیمت تولید کننده داخلی در مقایسه با ماه گذشته 3.98 درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 13.69 درصد افزایش یافته است.

بالاترین رقم افزایش قیمت در این ماه با 6.37 درصد در مواد غذایی و نوشیدنی های بدون الکل مشاهده می شود، این درحالی است که در بخش سلامت و درمان این میزان با 4.66 درصد، خدمات 4.25 درصد، حمل و نقل 3,24 درصد و حوزه سرگرمی و فرهنگ 2.39 درصد رشد داشته است. 

گروه پوشاک و کفش تنها بخشی است که طی این ماه نرخ تورم آن 6.99 درصد کاهش داشت.خبرهای مرتبط