تاثیر گزارش فیچ بر بازارهای مالی ترکیه محدود خواهد بود

از دیدگاه کارشناسان بازارهای مالی تاثیر گزارش جدید موسسه اعتبارسنجی فیچ بر بازارهای مالی ترکیه محدود و کوتاه مدت خواهد بود.

تاثیر گزارش فیچ بر بازارهای مالی ترکیه محدود خواهد بود

کارشناسان بازارهای مالی اعتقاد دارند تاثیر گزارش جدید موسسه اعتبارسنجی فیچ مبنی بر کاهش رتبه اعتباری ترکیه از سطح -BBB به سطح +BB بر بازارهای مالی کشور محدود و کوتاه مدت خواهد بود.

تامر یلماز از اقتصاددانان بانک کشاورزی ترکیه در گفتگو با خبرنگار آناتولی با اشاره به اینکه واکنش بازارهای مالی کشور به سخنان هفته پیش مسئولین فیچ بسیار محدود بوده است، عنوان داشت که این روند ادامه خواهد داشت.

او با یادآوری این نکته که در کشورهای دیگر و شرایط مشابهی پس از کاهش درجه اعتباری برای دومین بار پیاپی، بازارهای مالی شاهد روند مثبتی بوده اند، از احتمال به وقوع پیوستن چنین روندی در مورد بازارهای مالی ترکیه در آینده نزدیک خبر داد.

بوراک کانلی اقتصاددان ارشد موسسه فاینانس‌اینوست نیز با اشاره به اینکه کاهش سطح اعتباری ترکیه از سوی فیچ پیش از این نیز پیش بینی می شد، تاثیر احتمالی این گزارش بر شاخص های اقتصادی کشور را محدود خواند.خبرهای مرتبط