هدف ما رفع موانع موجود بر سر راه حرکت آزادانه انسانها و کالاها می باشد

ییلدیریم در قازان پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان با شرکت در همایش کار فعالین اقتصادی به سخنرانی پرداخت

هدف ما رفع موانع موجود بر سر راه حرکت آزادانه انسانها و کالاها می باشد

بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه در چارچوب سفر خود به فدراسیون روسیه وارد جمهوری خودمختار تاتارستان شد.

ییلدیریم در قازان پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان با شرکت در همایش کار فعالین اقتصادی گفت: با عادی شدن روابط ترکیه و روسیه میزان سرمایه گذاریها در تاتارستان نیز افزایش خواهد یافت. رشد و توسعه تاتارستان برای ما مهم است. با فدراسیون روسیه پروژه های مهمی را به انجام خواهیم رساند که از مهمترین اینها پروژه های مربوط به انرژی می باشد. تاتارستان نیز می تواند شریک این پروژه ها باشد.

نخست وزیر ترکیه افزود: هدف ما رفع موانع موجود بر سر راه حرکت آزادانه انسانها و کالاها می باشد. این امر مهمترین اولویت ما در سال 2017 خواهد بود.

بینعلی ییلدیریم سخنان خود را چنین ادامه داد: با عادی شدن روابط با روسیه، ارتباط خود با تاتارستان را نیز توسعه خواهیم داد. تصمیم داریم تا سال 2023 حجم مبادلات تجاری خود با روسیه را به رقم 100 میلیارد دلار افزایش دهیم.

نخست وزیر ترکیه گفت: دیروز در مسکو بودیم. با مدودف و پوتین دیدار کردیم. روابط خود را تجدید و تقویت کردیم. در زمینه وجود شرایط مساعد در هر دو کشور جهت توسعه و افزایش رفاه اقتصادی همفکر هستیم. روسیه و ترکیه بعنوان کشورهای قدرتمند منطقه روابط خود را توسعه خواهند داد. این روابط تنها محدود به خرید انرژی نخواهد بود. توسعه روابط شامل تمامی بخشهای اقتصادی کشور خواهد بود. زیر ساخت این امر نیز آماده شده است.خبرهای مرتبط