آمار صادرات و واردات ترکیه در ماه اکتبر سال جاری

میزان صادرات ترکیه در ماه اکتبر امسال با 3 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به رقم 12 میلیارد و 841 میلیون دلار و میزان واردات با 0.5 درصد افزایش به رقم 17 میلیارد و 4 میلیون دلار رسید.

آمار صادرات و واردات ترکیه در ماه اکتبر سال جاری

بنا بر اعلام مرکز آمار ترکیه (TÜİK)، میزان صادرات کشور در ماه اکتبر امسال با 3 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به رقم 12 میلیارد و 841 میلیون دلار و میزان واردات با 0.5 درصد افزایش به رقم 17 میلیارد و 4 میلیون دلار رسید.

بر همین اساس کسری تجارت خارجی ترکیه نیز در ماه اکتبر امسال با 13.2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته، از 3 میلیارد و 678 میلیون دلار به میزان 4 میلیارد و 164 میلیون دلار افزایش یافته است.

همچنین در حالی‌که میانگین نسبت صادرات و واردات در ماه نوامبر سال 2015 در حدود 78.3 درصد بود این رقم در ماه نوامبر سال جاری، به 75.5 درصد کاهش داشته است.خبرهای مرتبط