سد آتاترک با ظرفیت خود می تواند به تنهایی نیاز 7 ساله ترکیه به آب آشامیدنی و مصرفی را تامین کند

کاساپ با تاکید بر اینکه این سد توانست با تولید انرژی برق طی 7 سال سرمایه اولیه را بازگرداند، گفت: در سایه تولید انرژی برق سد آتاترک در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی ایفا نمود

611334
سد آتاترک با ظرفیت خود می تواند به تنهایی نیاز 7 ساله ترکیه به آب آشامیدنی و مصرفی را تامین کند

سد آتاترک که از سدهای بسیار مهم در سطح جهان می باشد، با ظرفیت خود می تواند به تنهایی نیاز 7 ساله کشور به آب آشامیدنی و مصرفی را تامین کند.

اوغوز کاساپ مدیر منطقه 15 اداره دولتی آب اظهار داشت: مراحل ساخت سد آتاترک در سال 1983 آغاز شد و در مدت زمان کوتاه کمتر از 7 سال به پایان رسید و از سال 1993 بعنوان نیروگاه هیدرولیک شروع به تولید انرژی برق نمود.

کاساپ با تاکید بر اینکه این سد توانست با تولید انرژی برق طی 7 سال سرمایه اولیه را بازگرداند، گفت: در سایه تولید انرژی برق سد آتاترک در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی ایفا نمود.

وی با اشاره به اینکه این سد از نقطه نظر فضای ذخیره آب، حجم کلی، حوزه آبیاری و نظایر آن پنجمین سد بزرگ جهان است، گفت: با کمک این سد تاکنون 162 میلیارد کیلووات انرژی برق تولید شده است. با در نظر گرفتن این حجم تولید سالانه 1.5 میلیارد لیره ترک به اقتصاد کشور کمک می شود.

مدیر منطقه 15 اداره دولتی آب با بیان اینکه سد آتاترک که در مرز بین استانهای شانلی اورفا و آدی یامان واقع شده، با ظرفیت خود می تواند به تنهایی نیاز 7 ساله کشور به آب آشامیدنی و مصرفی را تامین کند، اظهار داشت: سالانه 50 هزار توریست داخلی و خارجی از این سد دیدن می کنند.خبرهای مرتبط