تلاش مقامات تهران برای جذب سرمایه‌گذاران ترکیه در ایران

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای را فعال‌ترین تجار خارجی در مذاکرات برای حضور در کشورش دانست

607544
تلاش مقامات تهران برای جذب سرمایه‌گذاران ترکیه در ایران

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید شیرکوند معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران گفت: سرمایه‌گذاران ترک به نسبت سایر کشورها برای فعالیت در ایران علاقه‌ بیشتری دارند.

او با اشاره به اینکه حتی دو روز پیش با یک هیات دیگر از کشور ترکیه مذاکراتی داشته است، خاطرنشان کرد: درهرحال این سرمایه‌گذاران تا متقاعد شوند و شرایط را برای شروع کار مناسب ببیند، زمان می‌برد.

به گفته شیرکوند همایش سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران با حضور 60 کشور باعث ایجاد شفافیت برای سرمایه گذاران خارجی شده است.خبرهای مرتبط