اعلام آمادگی ترکیه برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی

بیانیه پایانی نشست اقتصادی و کاری مشترک ترکیه با اتحادیه آفریقا در استانبول

اعلام آمادگی ترکیه برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی

ترکیه در بیانیه پایانی نشست اقتصادی و کاری مشترک با اتحادیه آفریقا در استانبول که در یک کنفرانس مطبوعاتی قرائت شد، آمادگی خود را برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با این اتحادیه، همکاری منطقه ای، حفظ صلح و ثبات و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه مشترک نشست اقتصادی و کاری ترکیه - آفریقا اعلام شد: نشست دوم در سال 2018 در یکی از کشورهای آفریقایی برگزار می شود.

در این بیانیه آمده است: نخستین نشست مجمع کاری ترکیه - اتحادیه آفریقا با پشتیبانی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و نکوسازانا دلامینی زوما، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا و سازماندهی وزارت اقتصادی کشور و کمیسیون این اتحادیه (واحد امور اقتصادی) دوم و سوم نوامبر 2016 در استانبول برگزار شد.

در این نشست موضوعات "اشتغال به کار در آفریقا: فرصت ها و مشکلات" و "پروژه های سرمایه گذاری در آفریقا: زیرساخت، حمل و نقل و انرژی" بررسی شد.

ترکیه در این نشست همچنین بر اهمیت نقش جوامع اقتصادی منطقه ای تاکید کرد و شرکت کنندگان در آن از ارتباط سازمانی میان ترکیه با جوامع اقتصادی منطقه ای و بانک توسعه آفریقا ابراز خرسندی کردند.

بر اساس این بیانیه، ترکیه و اتحادیه آفریقا در کنار توجه به افزایش رفاه مردم این قاره، بر تلاش برای افزایش پایداری اقتصادی، ایجاد تنوع اقتصادی و کاهش نابرابری ها تاکید کردند. برگزاری نشست ها و نمایشگاه ها برای افزایش همکاری های تجاری نیز مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین ترکیه با توجه به رشد پایدار در 10 سال اخیر که تبدیل به یک قدرت اقتصادی در منطقه شده است، آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن تجربیاتش در زمینه های مختلف به منظور قدرتمندسازی روابط تجاری و همکاری ها به آفریقا اعلام کرد.

ترکیه با در نظر گرفتن اینکه افزایش قدرت اقتصادی آفریقا باعث پایداری بیشتر این قاره در مقابل شوک های اقتصادی داخلی و خارجی خواهد شد، با عقد قراردادهای همکاری، آغاز مذاکرات برای امضای تفاهم نامه های تجاری و اقتصادی برای نهادینه کردن روابط خود با جوامع اقتصادی منطقه ای موافقت و اعلام کرد: آماده اجرای برانامه های آموزشی و کمک های فنی به این قاره است.

در این نشست در چارچوب تحقق اهداف 2063، بر اهمیت تلاش بخش خصوصی برای حفظ محیط زیست، افزایش استانداردهای زندگی، کاهش نابرابری، افزایش فرصت های شغلی، توسعه و رشد اقتصادی و بر افزایش حمایت از فعالیت های بخش خصوصی تاکید شد.

ترکیه و اتحادیه آفریقا برای کاهش هزینه انرژی در آفریقا، افزایش دسترسی به برق، کاهش مصارف حمل و نقل، رونق اقتصاد داخل قاره ای، تامین امنیت آب و غذا با یکدیگر همکاری می کنند.

این گزارش می افزاید: نشست مشترک اقتصادی و کاری ترکیه و اتحادیه آفریقا با تاکید بر اهمیت حفاظت قانونی از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در کشورهای میزبان، کشورهای حاضر در این نشست نیز به اتمام موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری و موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف فراخوانده شدند.

همچنین در زمینه‌های حمایت از تاسیس مراکز حمل و نقل و مناطق ویژه اقتصادی از سوی شرکت‌های ترک در آفریقا برای گسترش ظرفیت انسانی، انتقال فنآوری و استخدام معتبر محلی موافقت شد.

طرف ترکیه نیز ایده خود مبنی بر جستجو و بررسی امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اولویت‌دار از قبیل کشاورزی، دریانوردی، آموزش، بهداشت، دامداری و ارائه خدمات و مراکز برای تولید، انتقال و توزیع برق به ویژه در عرصه گسترش شرکت‌های با مقیاس کوچک و متوسط را بیان کرد.

در پایان نشست مشترک اقتصادی و کاری ترکیه و اتحادیه آفریقا، درباره برگزاری نشست بعدی در 2018 در آفریقا تصمیم گرفته شد و از دولت ترکیه به دلیل میهمان‌نوازی گرم از شرکت کنندگان نشست قدردانی شد.خبرهای مرتبط