روسیه برای رفع تحریم‌های غذایی منتظر برنامه ترکیه است

مرکز تحقیقات محصولات کشاورزی روسیه اعلام کرد این کشور منتظر برنامه ترکیه برای رفع تحریم‌های موقت بر برخی محصولات مواد غذایی این کشور است

596456
روسیه برای رفع تحریم‌های غذایی منتظر برنامه ترکیه است

به گزارش وب‌سایت مرکز تحقیقات محصولات کشاورزی روسیه، این کشور منتظر برنامه مورد نیاز برای رفع تحریم های موقت بر برخی محصولات مواد غذایی ترکیه است.

در پی مذاکرات و توافق 6 اکتبر میان مقامات دو کشور، قرار شد ترکیه طی 10 روز یک برنامه در مورد امنیت از لحاظ سلامت این محصولات به طرف روسیه ارائه کند.

در گزارش مذکور همچنین با اشاره به اینکه "پس از بررسی برنامه مذکور روند رفع تحریم های موقت بر محصولات مواد غذایی ترکیه آغاز خواهد شد، آمده است: این برنامه در موعد مقرر به روسیه نرسیده و باعث کندی این روند شده است.

در این بیانیه همچنین تصریح شده‌ که روسیه امیدوار است روابط بین دو کشور نه تنها به حالت قدیم تبدیل شود بلکه به سطح بالا برسد.

دولت روسیه با تصمیم جدید خود در روزهای گذشته میوه های همانند پرتقال، نارنگی، زردآلو، هلو و آلو از فهرست محصولات ممنوع کشور حذف کرده است.خبرهای مرتبط