پروژه های حمایتی دولت از کشاورزان و دامپروران

نیمی از بهای سوختی مصرفی کشاورزان را دولت پرداخت خواهد کرد

590213
پروژه های حمایتی دولت از کشاورزان و دامپروران

بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاح همزمان چندین پروژه در استان ازمیر در مورد برنامه کشاورزی ملی کشور گفت: سوخت در زمین کشاورزی پس از مصرف کود، شاخص دوم گرانی تولید است، بنابراین نیمی از بهای سوختی که مصرف می کنند را دولت پرداخت خواهد کرد.

ادامه سخنان نخست وزیر ترکیه در نشست مذکور به شرح زیر است:

حدود 184 دشت کشور به عنوان منطقه ممنوعه ساخت و ساز اعلام خواهد شد. اکنون یک وزارتخانه مسئول تجمیع اراضی و وزارتخانه ای دیگر نیز مسئول آبیاری است. به همین دلیل آن گونه که باید و شاید در زمینه کشاورزی پیشرفت نداریم و اراضی تکه تکه می شود. زمانی که زمین به 10 یا 20 بخش تقسیم شد، کار بر روی آن سودی ندارد.

قصد داریم 7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی را تا سال 2023 تجمیع کنیم تا کشاورزان نتیجه زحمات خود را ببینند. کار تجمیع اراضی و آبیاری را در وزارتخانه واحدی یعنی در «وزارت کشاورزی و دامپروری» انجام خواهیم داد.

واردات گوشت به بهانه ارزان کردن نرخ آن توسط کشوری که این همه اراضی و امکانات دارد، منطقی نیست. برای جلوگیری از واردات گوشت نیز در 25 استان کشور دامداری بصورت چراگاه راه اندازی خواهیم کرد. 

این استان ها 52 درصد چراگاه ها و 32 درصد جمعیت گاو و گوساله کشور را در خود جا داده اند، اما این چراگاه ها مناطق تردد تروریست ها شده اند. بدین ترتیب جای تروریست ها را گاو و گوسفندها خواهند گرفت. چراگاه ها را به شرط ایجاد اصلاحات در آنها با مبالغ اندک اجاره خواهیم داد.خبرهای مرتبط