نورالدین جانیکلی اقتصاد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد

نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه اعلام داشت، برخی از محافل اقتصاد ترکیه که رشد کرده است ناخشنود می باشند

578070
نورالدین جانیکلی اقتصاد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد

نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه اعلام داشت، برخی از محافل اقتصاد ترکیه که رشد کرده است ناخشنود می باشند.

نورالدین جانیکلی در یک کانال تلویزیونی خصوصی دستورکار را مورد ارزیابی قرار داده و به سوالات پاسخ داد.

جانیکلی تاکید کرد، برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات منفی دیگر موسسات اعتبارسنجی در پی کاهش درجه سودگرانه از سوی موسسه بین المللی اعتبارسنجی مودیز، تنظیماتی در زمینه رشد اقتصاد و از بین بردن ریسکها انجام داده و در راستای این موضوع نمی توان تدبیر ویژه ای اتخاذ کرد.

جانیکلی در رابطه با واکنش بازار به تصمیم مودیز اظهار داشت، بازار ترکیه و منجمله بازیگران خارجی در اقتصاد، در مقابل اینگونه تصمیمات آماده می باشند.

نورالدین جانیکلی ابراز داشت، بازار کاهش احتمالی پوئن وامی مودیز را صد در صد هم که نباشد، در مقیاس بزرگی خریداری کرده است. برای همین بعد از کاهش پوئن وامی هیچ مشکلی بوجود نیامد.

معاون نخست وزیر تصریح کرد، در اصل بعد از اینگونه تصمیم می توانست حداقل در نرخ ارزهای شناور و بهره ها مقداری تحرک بوجود آمده و در بورس کاهشی صورت بگیرد. فقط هیچکدام از اینها صورت نگرفت.

جانیکلی گفت، وضعیت موجود تائید شده است. در ماکروها مشکلی وجود ندارد. در تحرکات کوتاه مدت نیز وضعیت منفی مورد بحث نمی باشد. تصمیم گیرندگان بعد از عدم تحقق انتظاراتشان در زمینه اقتصاد ترکیه در پی تصمیم مورد بحث دچار ناامیدی و یاس شدند.خبرهای مرتبط