مردم آنکارا بيشترين ميزان درآمد در ترکیه را دارند

موسسه آمار ترکیه اعلام كرد خانوارهاى آنکارا با 22 هزار و 516 هزار لیر داراى بيشترين ميزان درآمد در ترکیه هستند.

578083
مردم آنکارا بيشترين ميزان درآمد در ترکیه را دارند

موسسه آمار ترکیه «TÜİK» در آخرين گزارش خود در سال جارى اعلام كرد: "ميانگين درآمد سرانه یک خانواده در کشور 16 هزار و 515 لیر است. همچنين خانوارهاى آنکارا با 22 هزار و 516 هزار لیر داراى بيشترين ميزان درآمد در ترکیه هستند."

بر اساس این گزارش، در سال 2014 نیز آنکارا در صدر سرانه درآمد خانوارها قرارداشت و استانبول و ازمیر با درآمد 22 هزارو 67 و 19 هزار و 689 لیر در رتبه دوم و سوم کشور قرار داشتند.

استان شانلی اورفه با 8 هزار و 89 لیر پایین‌ترین درآمد سرانه خانوار را در ترکیه دارد.

شاخص جینی یا ضریب جینی، شاخص اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود. اگر این ضریب به صفر نزدیک باشد، نابرابری درآمدی در آن کشور پایین و اگر به یک نزدیک باشد توازن درآمد در کشور از بین می رود.

بر این اساس، شاخص جینی ترکیه در سال 2015 در قرق‌قلعه، آک‌سارای، نیغده، نوشهیر و کریک‌شهیر با ضریب 0.308 بود و در شهر های کاستامونو، چانکری و سینوپ، ضریب 0.310 گزارش شد.

بالاترین شاخض جینی را در ترکیه با ضریب 0.420 شانلی اورفه و دیاربکر داشتند.

نرخ فقر نسبی در آنتالیا، اسپارتا و بوردور نسبت به شهرهای دیگر ترکیه در سطح بالاتری قرار دارد.خبرهای مرتبط