شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه آگوست در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 11.1 درصد رشد داشت

شاخص اعتماد مصرف کننده که در ماه جولای 67.03 بوده در ماه آگوست با 11.1 درصد افزایش به رقم 74.44 رسیده است

570027
شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه آگوست در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 11.1 درصد رشد داشت

بخش اعظم اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از شاخص فروش کالا و خدمات در داخل کشور حاصل می شود. بخش بزرگ تجارت این کالا و خدمات نیز از نقدینگی که توسط مصرف کنندگان هزینه می شود، حاصل می گردد. در کشورهایی که اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضای کالا و خدمات استوار است، اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد خیلی مهم است و در میان تقاضای آنها تاثیر گذار می باشد.

در شرایطی سخت نظیر جنگ و بحران های اقتصادی داخلی و بین المللی، مصرف کنندگان از میزان نیازهای خود کاسته و شروع به صرفه جویی می کنند. صرفه جویی سبب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور می گردد. اگر مصرف کنندگان بر این باور باشند که رشد اقتصادی کشور بسیار خوب است، کالا و خدمات بیشتری تقاضا می کنند. افزایش میزان تقاضا سبب افزایش میزان سرمایه گذاریها می شود، با افزایش سرمایه گذاریها میزان استخدام نیز افزایش می یابد و اقتصاد کشور رشد می یابد. رشد اقتصاد کشور نیز باعث افزایش رفاه شهروندان می شود. همچنین با افزایش شاخص اعتماد مصرف کنده در داخل کشور، سرمایه های خارجی بیشتری نیز جذب کشور می شود.   

ترکیه با اقتصاد رو به رشد خود جزو 20 اقتصاد برتر جهان است. همچنین بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی با در نظر گرفتن پتانسیل های اقتصادی ترکیه که بدلیل جمعیت جوان و پویای خود بازار اقتصادی آن هم در زمینه تولید و هم در زمینه مصرف از رونق فراوانی برخوردار است، سرمایه گذاری کرده و به این سرمایه گذاری ها نیز ادامه می دهند. با وجودی که در پی اقدام خائنانه 15 جولای، اقتصاد کشور متحمل ضرر شد، اما علیرغم این و بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی موسسه آمار ترکیه، اعتماد مصرف کننده از این امر زیاد تاثیر نپذیرفت و به شکلی بسیار سریع به دوره قبل از این اقدام خائنانه بازگشت.

بر اساس شاخص اعتماد مصرف کننده که با همکاری مشترک موسسه آمار ترکیه و بانک مرکزی و در راستای نتایج حاصل از پرسشنامه نگرش مصرف کننده محاسبه گردیده است، شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه آگوست در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 11.1 درصد رشد داشته است. بر این اساس شاخص اعتماد مصرف کننده که در ماه جولای 67.03 بوده در ماه آگوست با 11.1 درصد افزایش به رقم 74.44 رسیده است. یکی دیگر از ارقام ارائه شده توسط موسسه آمار ترکیه مربوط به وضعیت اقتصادی و پیش بینی های اقتصادی است. در حالی که شاخص پیش بینی وضعیت کلی اقتصاد در ترکیه در ماه جولای 89.82 درصد بود، این میزان در ماه آگوست به رقم 101.9 افزایش یافته است. این افزایش نشان می دهد که پیش بینی مصرف کنندگان در مورد وضعیت اقتصادی کشور در 12 ماه آتی مثبت می باشد. پیش بینی مثبت مصرف کنندگان در مورد وضعیت اقتصادی کشور بدین معنی است که با اعتماد کامل به اقتصاد به خرید و مصرف ادامه خواهد داد و این امر نیز سبب خواهد گردید تا اقتصاد کشور رونق پیدا کند.

بطور خلاصه می توان گفت که بخش اعظم اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از شاخص فروش کالا و خدمات در داخل کشور حاصل می شود. سرمایه گذارانی که  در تلاش پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان می باشند، به انجام سرمایه گذاری و ایجاد امکان استخدام ادامه می دهند. افزایش میزان مصرف نیز تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد. موسسه آمار ترکیه اقدام به انتشار شاخص اعتماد مصرف کننده و شاخص اعتماد اقتصادی در ماه آگوست کرد. این آمار و ارقام نیز نشان می دهد که علیرغم اقدام به کودتای خائنانه روز 15 جولای، هر دوی این شاخص ها در ماه آگوست در مقایسه با ماه جولای افزایش یافته است. افزایش این شاخص ها نیز نشان می دهد که مصرف کننده به اقتصاد کشور اعتماد دارد و در ماههای آتی نیز از میزان تقاضاها، هزینه ها و مصارف خود نخواهد کاست. افزایش میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان نیز باعث می گردد تا سرمایه گذاران با اعتماد و اطمینان کامل به انجام سرمایه گذاری ادامه دهند. افزایش میزان سرمایه گذاری نیز باعث افزایش فرصتهای شغلی خواهد شد. یعنی امکانات شغلی جدیدی فراهم خواهد شد و سطح رفاه شهروندان بالا خواهد رفت.

نویسنده: دکتر حسین قراملکی عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه کارابوک

مترجم: فریبا اوغوز خبرهای مرتبط