افزایش 10 درصدی دارایی خطوط هوایی ترکیه

در آمد خالص خطوط هوایی ترکیه در نیمه اول سال جاری افزایش یافته است

افزایش 10 درصدی دارایی خطوط هوایی ترکیه

دارایی خطوط هوایی ترکیه، در نیمه اول جاری، در مقایسه با پایان سال 2015، 10 درصد افزایش یافته و به 52 میلیارد و 416 میلیون لیره ترک افزایش یافته است.

این رقم، پایان سال 2015، در سطح 47 میلیارد و 638 میلیون لیره ترک بود.

بر اساس نتایج مالی خطوط هوایی ترکیه در ماه ژوئن  سال 2016، در آمد خالص در نیمه اول سال جاری نیز در مقایسه با سال گذشته، 9.8 درصد افزایش یافته و به 13 میلیارد و 508 میلیون لیره ترک رسیده است.

شرکت در اولین نیمه سال، یک میلیارد و 894 میلیون لیره ترک، ضرر خالص اعلام نمود. در حالی که سال گذشته در دوره مشابه، 1 میلیارد و35 میلیون لیره ترک، سود حاصل کرده بود.

خطوط هوایی ترکیه، علی رغم حوادث منفی که در خاورمیانه و اروپا به میان آمده است، در ترافیک مسافران جهانی، حدود 6 درصد رشد کرده است.خبرهای مرتبط