محمد اؤزحاصکی وزیر شهرسازی و محیط زیست: سرمایه گذاری در راس امور کشور خواهد بود

وزیر شهرسازی و محیط زیست که به شهرستان کایسری سفر کرده است، تاکید کرد که از سرعت سرمایه گذاری ها در کشور کاسته نخواهد شد

محمد اؤزحاصکی وزیر شهرسازی و محیط زیست: سرمایه گذاری در راس امور کشور خواهد بود

محمد اؤزحاصکی وزیر شهرسازی و محیط زیست اظهار داشت: ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ / PDY) را چنان در زیر خاک دفن خواهند کرد که بار دیگر نتواند سر برآرد و در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ کرده اند.

وزیر شهرسازی و محیط زیست که به شهرستان کایسری سفر کرده است، تاکید کرد که از سرعت سرمایه گذاری ها در کشور کاسته نخواهد شد.

محمد اؤزحاصکی با تاکید بر اینکه جهت رونق گرفتن اقتصاد هر چه در توان دارند، انجام خواهند داد، گفت: پس از پشت سر گذاشته شدن این اقدام پست همه چیز به حال عادی بازخواهد گشت. در اقتصاد و سایر امورات کشوری هیچ نقصی وجود نخواهد داشت. پروژه های ما در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت و سرمایه گذاری در راس امور خواهد بود.  خبرهای مرتبط