پیام اتحادیه اتاق ها و بورسهای ترکیه در واکنش به کودتای نافرجام

رفعت حصارجیکلی اوغلو رئیس اتحادیه اتاق ها و بورسهای ترکیه به همراه 365 اتاق و بورس 160 شهرستان و 81 استان پیامی در واکنش به اقدام به کودتا منتشر کرد

پیام اتحادیه اتاق ها و بورسهای ترکیه  در واکنش به کودتای نافرجام

رفعت حصارجیکلی اوغلو رئیس اتحادیه اتاق ها و بورسهای ترکیه به همراه 365 اتاق و بورس 160 شهرستان و 81 استان پیامی در واکنش به اقدام به کودتا منتشر کرد. 

در این بیانیه مشترک به "دموکراسی" تاکید شد. 

حصارجیکلی اوغلو در این پیام چنین گفت: "ما مدیری که قدرت خود را از آراء ملت در صندوق ها و اختقارات خود را از ملت نگرفته باشد را نمی خواهیم. برای کشورمان گزینه ای به غیر از دموکراسی وجود ندارد. منتظر شناسایی، اخراج و محاکمه تک تک اعضای گروه تروریستی که در داخل ارتش نفوذ کرده اند هستیم. خدا را شکر که با جسارت و عقل سلیم مردم و حول و قوه الهی این فتنه سرکوب شد. از این شر با قدرت دموکراسی و نیروهایمان رها شدیم. به عنوان دنیای کار بر این عقیده ایم که اکنون زمان کار بیشتر و تولید و ایجاد فرصت استخدام بیشتر است. همانند گذشته، در حال و آینده نیز به عنوان TOBB در کنار دولت و ملتمان هستیم و خواهیم بود."خبرهای مرتبط