دو برابر شدن تعداد میلیونرهای ترکیه در طی 5 سال

تعداد حساب‌های بانکی در ترکیه با سپرده یک میلیون لیر و بیشتر، طی پنج سال با 102 درصد افزایش به 94 هزار و 529 رسیده است.

دو برابر شدن تعداد میلیونرهای ترکیه در طی 5 سال

بر اساس داده‌های آژانس تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه تعداد حساب‌های بانکی با سپرده یک میلیون لیر و بیشتر، از سه ماهه اول سال 2012 تا سه ماهه اول امسال با افزایش 102 درصدی، از 46 هزار و 695 به 94 هزار و 529 رسیده است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی بنابر این گزارش مجموع سپرده‌های بانکی شهروندان ترکیه در پنج سال اخیر، 78 درصد افزایش یافته و به یک تریلیون و 186 میلیارد و 549 میلیون لیر رسیده است.

از این مبلغ 43 میلیارد لیر آن را حساب‌های سپرده کمتر از 10 هزار لیر، 116.9 میلیارد لیر آن را حساب‌های 10 تا 50 هزار لیر سپرده، 228.2 میلیارد لیر را حساب‌های 50 تا 250 هزار لیر و 193.3 میلیارد لیر آن را نیز حساب‌های با سپرده 250 هزار تا یک میلیون لیر تشکیل می‌دهد.

آمار حساب‌های بانکی با سپرده تا 10 هزار لیر در پنج سال اخیر 30.3 درصد افزایش یافته و به 65 میلیون و 9362 و تعداد حساب‌های با سپرده 10 تا 50 هزار لیر با افزایش 46.6 درصدی به چهار میلیون و 723 هزار و 583 رسیده است. شمار حساب‌های با 50 تا 250 هزار لیر سپرده نیز 67.5 درصد افزایش یافته، به دو میلیون و 96 هزار و 985 رسیده است.

تعداد حساب‌های بانکی با سپرده 250 هزار تا یک میلیون لیر، 95.4 درصد افزایش یافته و به 408 هزار و 617 و شمار حساب‌های با یک میلیون لیر سپرده و بیشتر، 102 درصد افزایش یافته است.

تعداد میلیونر‌ها از سه ماهه اول سال 2012 تا سه ماهه اول امسال، با 47 هزار و 834 نفر افزایش، به 94 هزار و 529 نفر رسیده است.


برچسب ها: ترکیه , میلیونر , پول , بانک

خبرهای مرتبط