پایین ترین میزان تورم در سه ماه اخیر ترکیه

ترکیه در سه ماه اخیر، کمترین میزان تورم را داشته است

483411
پایین ترین میزان تورم در سه ماه اخیر ترکیه

بر اساس داده های سازمان آمار ترکیه، تورم سالانه در قیمت مصرف کننده، 6.57 درصد میباشد.

شاخص قیمت مصرف کننده، درماه آوریل در مقایسه با ماه گذشته، 0.78 در صد افزایش یافته و از ماه می 2013 تاکنون، در کمترین سطح میباشد.

شاخص قیمت مصرف کننده در ماه آوریل در مقایسه با یک ماه قبل، 0.78 درصد، در مقایسه با ماه دسامبر سال گذشته، 2.25 درصد، در مقایسه با همین ماه در دو سال گذشته، 6.57 درصد و در مقایسه با میانگین دوازده ماهه، 7.84 درصد میباشد.خبرهای مرتبط