افزایش رشد اقتصادی ترکیه، کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا

انتظار می رود اقتصاد ترکیه امسال 3/5 درصد و سال اینده نیز در حدود 3/7 درصد رشد داشته باشد.

483426
افزایش رشد اقتصادی ترکیه، کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تخمین خود در زمینه رشد اقتصادی ترکیه را به صورتی صعودی اصلاح کرد.

در گزارش بهاری کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد تخمین اقتصادی ترکیه آمده است که انتظار می رود اقتصاد ترکیه امسال 3/5 درصد و سال اینده نیز در حدود 3/7 درصد رشد داشته باشد.

در گزارش قبلی، این رقم برای سال 2016 میلادی 3/4  درصد و برای سال 2017 در حدود 3/6 درصد تخمین زده شده بود.

این در حالی است که براساس گزارش اتحادیه اروپا میزان رشد اقتصادی در منطقه یورو در سال 2016 در حدود 1/6 درصد و در سراسر اتحادیه اروپا قریب به 1/8 درصد تخمین زده شده است. براساس این گزارش رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2017 بالغ بر 1/8 درصد و سراسر اروپا نیز در حدود 1/9 درصد براورد شده است.

براساس گزارش زمستانی اتحادیه اروپا رشد جهانی در سال  2016 میلادی 3/3 درصد و در سال 2017 میلادی 3/5 درصد پیش بینی شده بود.

این در حالی است که در گزارش بهاری اتحادیه اروپا رشد جهانی در سال  2016 میلادی 3/1 درصد و در سال 2017 میلادی 3/4  درصد پیش بینی شده است.

به این ترتیب در حالیکه اقتصاد ترکیه از رشد رو به بالایی برخوردار است روند رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شاهد سیر نزولی خواهد گردید.خبرهای مرتبط