تماس های وزیر رشد و توسعه ترکیه در اربیل

در دیدارهای یلماز به اهمیت تامین امنیت در منطقه تاکید شد

479978
تماس های وزیر رشد و توسعه ترکیه در اربیل

تماس های جودت یلماز وزیر رشد و توسعه ترکیه در شهر اربیل عراق ادامه دارد. 

یلماز و هئیت همراه وی در فرودگاه اربیل از سوی مقامات حکومت منطقه خودمختار کردستان شمال عراق مورد استقبال قرار گرفت. 

یلماز در اولین روز دیدار خود از اربیل با قباد طالبانی معاون نخست وزیر منطقه خودمختار کرد شمال عراق مذاکراتی بطور بسته بر روی مطبوعات انجام داد. 

وزیر رشد و توسعه ترکیه در پی این دیدار ضمن تاکید به اهمیت تامین امنیت در منطقه گفت : ترکیه از صمیم قلب بر این نظر است که امنیت این منطقه در واقع امنیت ماست و رفاه و آرامش آن نیز باز رفاه و آرامش ماست. ما خواهان یک منطقه باثبات و امن و پاکسازی شده از تروریسم  هستیم. 

جودت یلماز ضمن جلب دقت به بحران ملی که منطقه خودمختار کردستان عراق با آن مواجه است گفت برای تنوع بخشی به وضعیت اقتصادی این منطقه بایستی سرمایه گذاریها  و مبادلات مشترک افزایش یابد. 

یلماز افزود ترکیه آماده سهیم ساختن تمامی کشورهای منطقه در تجارب خود می باشد. خبرهای مرتبط