نرخ بهره در بانک مرکزی ایالات متحده امریکا ثابت ماند

اقتصاد دانان، انتظار افزایش نرخ بهره را داشتند

425286
نرخ بهره در بانک مرکزی ایالات متحده امریکا ثابت ماند

فد، بانک مرکزی ایالات متحده امریکا، در اولین اجلاس سال، بهره ها را ثابت نمود.

پس از اجلاس کمیته بازار آزاد فدرال که دو روز ادامه داشت، بانک مرکزی ایالات متحده امریکا، در بهره ها، تغییری ایجاد نکرد.

بانک مرکزی تعادل ریسک را ارزیابی کرد و با اتفاق آرا، تصمیم به عدم تغییر نرخ بهره گرفت.

مسئولان، ابراز میدارند که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس وجود دارد.

متخصصان نیز اعلام میدارند که فد، در اجلاس ماه جاری، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد.

اقتصاد دانان قبلا انتظار چهار افزایش نرخ را داشتند ولی این انتظار در حال حاضر به سه نرخ بهره کاهش یافت.

بانک مرکزی ایالات متحده امریکا، در آخرین اجلاس سال ۲۰۱۵، برای اولین بار پس از ۱۰ سال، تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته و نرخ بهره را ۰.۵ درصد افزایش داده بود.خبرهای مرتبط