مودیز پوئن وامی ترکیه را ثابت نگه داشت

مودیز پوئن وامی ترکیه را ثابت نگه داشت

مودیز پوئن وامی ترکیه را تغییر نداد.

مؤسسه اعتبارسنجی مالی مودیز پوئن وامی ترکیه را که در سطح "Baa3" قرار دارد تغییر نداد. 

این موسسه طی صدور بیانیه ای اعلام کرد، تصمیم مودیز در رابطه با تعیین پوئن وامی ترکیه، منعکس کننده قدرت اقتصادی ترکیه که در طول دوره طولانی مدت انتخابات حفظ شده و مقیاس های قوی مالی این کشور میباشد. بدهی های اقتصادی که به ویژه طی ده سال اخیر کاهش بافته باعث مقاومت اقتصاد این کشور در برابر کاهش ارزش لیره ترک و افزایش جهانی نرخ بهره ها شده است.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط