اقتصاد ترکیه سال ۲۰۱۶ به میزان ۳ درصد رشد خواهد کرد

بانک مورگان استنلی امریکا، اقتصاد ترکیه را ارزیابی کرد

اقتصاد ترکیه سال ۲۰۱۶ به میزان ۳ درصد رشد خواهد کرد

بانک سرمایه گذاری امریکایی، مورگان استنلی، پیش بینی نمود که اقتصاد ترکیه در سال آینده به میزان ۳ درصد رشد خواهد کرد.

مورگان استنلی، پیش بینیهایش در خصوص اقتصاد ترکیه درسال ۲۰۱۶ را اعلام کرد.

بر همین اساس، اقتصاد ترکیه سال آینده، مشابه با سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد یافت.

این سازمان همچنین پیش بینی نمود که تورم به میزان ۷.۸ درصد افزایش یافته و میزان بیکاری نیز ۱۱.۱ خواهد بود.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط