ترکیه برای تولید خودروی ملی آستین ها را بالا زد

این خودور که هم اکنون پروتوتیپ (نمونه) آن تولید می شود، در سال ۲۰۱۹ وارد چرخه تولید انبوه خواهد شد

ترکیه برای تولید خودروی ملی آستین ها را بالا زد

ترکیه برای تولید خودروی ملی آستین ها را بالا زد. 

این خودور که هم اکنون پروتوتیپ (نمونه) آن تولید می شود، در سال ۲۰۱۹ وارد چرخه تولید انبوه خواهد شد. 

هنوز خودروی ملی وارد تولید انبوه نشده است که اولین سفارش خرید آن نیز دریافت شد.

انور ییلماز شهردار اردو اعلام کرد که با تصویب شورای شهر اردو، ۱۰۰ عدد از این خودرو را برای شهرداری اردو خریداری خواهند کرد.

بدین ترتیب خودوری ملی اولین سفارش فروش را نیز دریافت کرد.  

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط