آغاز اجرای اهداف مورد نظر ترکیه

کاهش میزان بیکاری و افزایش میزان استخدام در اولویت این اهداف قرار دارد

آغاز اجرای اهداف مورد نظر ترکیه

احمد اردم وزیر کار و بیمه های اجتماعی ترکیه طی سخنانی در ۸ امین مجمع عادی موسسه کار ترکیه اعلام داشت : در نظر داریم تا میزان بیکاری را به ۵ درصد کاهش داده و استخدام را به ۵۵ درصد افزایش دهیم. 

اردم ضمن اشاره به اهداف سال ۲۰۲۳ حزب عدالت و توسعه اعلام کرد : برای پیدایش راه حل پایدار به مسئله بازار کار و اجرای استراتژی ملی استخدام در کشور ۴۰ هدف ، ۵۷ سیاست و ۲۰۱ تدبیر اتخاذ کرده ند. 

احمد اردم افزود : اطمینان دارم که با یک روش با ثبات همه با هم در دستیابی به این اهداف توفیق خواهیم یافت. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط