رشد اقتصادی ترکیه افزایش خواهد یافت

بانک جهانی گزارش اقتصاد منظم ترکیه را منتشر ساخت

391726
رشد اقتصادی ترکیه افزایش خواهد یافت

بانک جهانی رشد تخمینی ترکیه را ۳ ممیز ۲ درصد افزایش داد. 

بانک جهانی گزارش اقتصاد منظم ترکیه را منتشر ساخت. 

براین اساس بانک جهانی با در نظر گرفتن رشد سریع مورد انتظار در ربع دوم سال جاری، رشد تخمینی ترکیه را از ۳ درصد به ۳ ممیز ۲ درصد افزایش داد. 

بانک جهانی رشد تخمینی سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را در ۳ و نیم درصد ثابت نگاهداشت. 

در این گزارش ضمن اشاره به اینکه انتظار میرود نرخ تورم سال ۲۰۱۵ در ورای هدف مورد نظر یاقی بماند، گفته شد، نرخ تورم تخمینی سال ۲۰۱۵ به سطح ۷ ممیز ۵ درصد افزایش داده شده ست.

بنابه این گزارش، کسری معاملات جاری ترکیه هنوز هم بالا بوده و با در نظر گرفتن جو خارجی موجود و عدم انجام اصلاحات مهم، احتمال کاهش رشد به زیر ۵ و نیم درصد مشاهده نمی شود.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط