گروه ۲۰ به ریاست ترکیه در آنکارا تشکیل جلسه داد

در اولین روز این اجلاس وزاری کار کشورهای گروه ۲۰ گردهم آمدند

گروه ۲۰ به ریاست ترکیه در آنکارا تشکیل جلسه داد

گروه ۲۰ به ریاست ترکیه در آنکارا تشکیل جلسه داد.

در اولین روز این اجلاس وزاری کار کشورهای گروه ۲۰ گردهم آمدند.

احمد اردم وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه بر اهمیت همکاری جهانی تاکید کرد.

احمد اردم گفت: همکاری جهانی امری بسیار ضروری می باشد. همانطور که احمد داوودادغلو نخست وزیر ترکیه نیز توسیه کرده اند باید منافع محدود و شخصی خود را به کنار گذاشته و بر اساس منافع مشترک عمل کنیم و موضعی مفید به حال انسانیت از خود به نمایش بگذاریم. 

اردم به اشاره به تراژدی انسانی در حال جریان در سوریه، از جامعه بین المللی به خاطر سکوت در برابر مسایل سوریه انتقاد کرد. 

احمد اردم وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه گفت: سهیم نشدن سایر کشورهای جهان در باری که ترکیه با پناه دادن به ۲ میلیون پناهجوی سوری بر دوش خود گرفت، واقعیتی بسیار تلخ می باشد. حتی برخی از کشورها موضعی انتقادی در قبال ترکیه اتخاذ نمودند که درک این امر نیز بسیار مشکل می باشد. عدم نشان دادن واکنش از سوی جامعه جهانی در یک چنین موضوع مهمی که نیازمند همبستگی بین المللی می باشد، بسیار ناراحت کننده و نگران کننده می باشد.

در چارچوب اجلاس گروه ۲۰، قرار است وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی نیز تشکیل جلسه دهند.

نتایج بدست آمده از این نشست ها در اجلاس عالی رهبران گروه ۲۰ که در روزهای ۱۵ و ۱۶ نوامبر در آنتالیا برگزار خواهد شد، ارائه خواهد گردید.     


برچسب ها:

خبرهای مرتبط