بانکها قهرمان سود خالص در ترکیه

در نیمه اول سال "ایش بانک" ترکیه بیشترین میزان سود خالص را داشته است

بانکها قهرمان سود خالص در ترکیه

سود خالص بانکهای سپرده گذاری در بورس استانبول در نیمه اول سال با 4.76 درصد افزایش به 8 میلیارد و 946 میلیون لیره ترک رسید.

سپرده گذاری فعال بانکها در مقایسه با آخرین ماه سال گذشته با 10.7 درصد افزایش به 1 تریلیون و 472 میلیارد لیره ترک رسید.

در این میان "ایش بانک" ترکیه بیشترین میزان سود خالص را داشته است.

طی ۱ سال اخیر بخش بانکداری ترکیه بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است و این امر باعث می گردد تا علاقه خارجیان به بخش بانکداری افزایش یابد.

تاکنون هیچ بانک خارجی جهت خروج از ترکیه مراجعه نکرده است. بلکه بسیاری از بانکهای خارجی جهت آغاز فعالیت در ترکیه مراجعه کرده اند که روند قانونی این امر ادامه دارد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط