احداث شهرک های صنعتی برای تولید خودروهای برقی

با آغاز فعالیت این شهرک صنعتی زمینه استخدام ۷ الی ۸ هزار تن فراهم خواهد شد

333065
احداث شهرک های صنعتی برای تولید خودروهای برقی

وزارتخانه علوم، صنایع و تکنولوژی، راه را برای احداث شهرک صنعتی خودروسازی در زمینی به مساحت ۲۲۲ هکتار در شهرستان کاراسو از توابع استان ساکاریا هموار کرد.
وزارت علوم، صنایع و تکنولوژی از یک سو اقدام به گسترش سرمایه گذاری ها در شهرک های صنعتی نموده و از تاسیس کارخانه ها در این مناطق با اهدای وامهای ۷۵ درصد حمایت می کند و از سوی دیگر برای تولید صنایع نسل آینده اقدام به تاسیس شهرک های صنعتی جدید می نماید.
در این چارچوب وزارتخانه علوم، صنایع و تکنولوژی با اتمام زیر ساخت ۱۵۷ عدد از ۲۸۳ شهرک صنعتی، راه را برای احداث شهرک صنعتی خودروسازی در زمینی به مساحت ۲۲۲ هکتار در شهرستان کاراسو از توابع استان ساکاریا هموار کرد.
با آغاز فعالیت این شهرک صنعتی نزدیک به ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام خواهد گرفت و زمینه استخدام ۷ الی ۸ هزار تن فراهم خواهد شد.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط