افزایش روزافزون اهمیت استراتژیک ترکیه در انتقال نفت و گاز طبیعی

اداره اطلاعات انرژی آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که ترکیه در موقعیتی است که روز بروز بر اهمیت استراتژیک آن در زمینه انتقال نفت و گاز طبیعی افزوده می شود

384974
افزایش روزافزون اهمیت استراتژیک ترکیه در انتقال نفت و گاز طبیعی

اداره اطلاعات انرژی آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که ترکیه در موقعیتی است که روز بروز بر اهمیت استراتژیک آن در زمینه انتقال نفت و گاز طبیعی افزوده می شود. 

در این گزارش بر اهمیت روز افزون ترکیه در انتقال گاز طبیعی و نفت از کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و روسیه به اروپا تاکید شده است. 

در ادامه این گزارش با تاکید بر اهمیت تنگه های بسفر (استانبول) و داردانل (چاناک قلعه) آمده است: تنگه ها ترکیه از نظر میزان عبور روزانه نفت از طریق دریایی در رده ششم جهان قرار دارند. 

در این گزارش همچنین با تاکید بر اهمیت استراتژیک ترکیه در انتقال گاز طبیعی چنین ارزیابی شده است که ترکیه در راه تبدیل شدن به یک مرکز مهم گاز طبیعی در سطح جهان به پیش می رود. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط