درآمد سرانه مراکز خرید ترکیه به میزان ۲۰ درصد رشد یافت

شاخص بیلان خرید در ماه می سال ۲۰۱۵ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به میزان ۱۹ درصد رشد داشته است

درآمد سرانه مراکز خرید ترکیه به میزان ۲۰ درصد رشد یافت

درآمد سرانه مراکز خرید ترکیه به میزان ۲۰ درصد رشد یافت
شاخص بیلان خرید در ماه می سال ۲۰۱۵ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به میزان ۱۹ درصد رشد داشته است.
این میزان در شاخه کل ۲۰ درصد، در محصولات تکنولوژیکی ۲۵ درصد، در بخش پوشاک ۱۸ درصد، در بخش مواد خوراکی ۱۴ درصد و در بخش کفش نیز ۱۱ درصد بوده است.
از سوی دیگر، از سرعت فروش در بازار اتوموتیو نیز کاسته نشد. در نیمه اول سال، در بازار اتومبیل سواری و خودروهای تجاری سبک به میزان ۵۰.۷۹ درصد رشد مشاهده شد.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط