هر مزرعه، برق مورد نیاز خود را خود تولید خواهد کرد

کشاورزان ترکیه با کار گذاشتن پانلهای خورشیدی در مزارع خود، شروع به تولید برق مورد نیاز خود کردند

259928
هر مزرعه، برق مورد نیاز خود را خود تولید خواهد کرد

هر مزرعه، برق مورد نیاز خود را خود تولید خواهد کرد.
ترکیه که از نظر بهره وری از انرژی خورشیدی در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد، سالانه به میزان ۲ هزار و ۶۴۰ ساعت و روزانه به میزان ۷.۲ ساعت از انرژی خورشیدی بهره مند می گردد.
کشاورزان ترکیه که در تولید انرژی به استفاده از تکنولوژی اهمیت بسیاری می دهند، با کار گذاشتن پانلهای خورشیدی در مزارع خود، شروع به تولید برق مورد نیاز خود کردند.
دولت نیز آماده می گردد تا از این پروژه که طی ۲ سال هزینه مصرفی را برآورده خواهد کرد، حمایت مالی کند.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط