ترکیه بزرگترین صادر کننده فندق در جهان

هدف ترکیه افزایش هر چه بیشتر میزان صادرات فندق به کشورهای مختلف جهان است

ترکیه بزرگترین صادر کننده فندق در جهان

ترکیه صاحب مقام اول در صادرات فندق در جهان 

ترکیه که ۷۰ درصد تولید و صادرات فندق در جهان را در دست دارد، در طول ۲۰ سال اخیر بیش از ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از این محصول در آمد عاید خود ساخته است. 

بموجب آمار اتحادیه صادرکنندگان فندق در سال های ۲۰۱۴ الی ۱۹۹۵ با صدور ۶۰۰ هزار تن فندق، ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در آمد حاصل شده است. 

ترکیه به حدود ۱۲۰ کشور فندق صادر می کند. 

ترکیه در نظر دارد تا سال ۲۰۲۳ صادرات فندق خود را به بیش از ۴ میلیارد دلار افزایش دهد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط