سنگهای صادراتی ترکیه درحال باز کردن جا در بازارهای جهان

سنگهای ترکیه در ساختمانهای لوکس هنرمندان هالیوود مورد استفاده قرار می گیرد

سنگهای صادراتی ترکیه درحال باز کردن جا در بازارهای جهان

سنگهای طبیعی ترکیه هم از نظر تنوع رنگ و هم از نظر کیفیت در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گرفته اند.

بخش سنگهای صادراتی ترکیه به رغم بحران اقتصادی که در کشورهای اروپایی دیده می شود موفق شده تا بر میزان صادرات خود بیفزاید.

سنگهای ساختمانی ترکیه رفته رفته بر میزان محبوبیت خود افزوده اند به گونه ایکه در حال حاضر، خانه بسیاری از هنرمندان هالیوود و حتی بنای اوال اوفیس در کاخ سفید با سنگهای ترک سنگفرش شده است.

بخش سنگهای ساختمانی ترکیه امیدوار است که میزان صادرات خود را به ۱۵ میلیارد دلار برساند.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط