کاهش ۵ درصدی نرخ تورم؛ هدف آتی اقتصادی ترکیه

رئیس بانک مرکزی ترکیه :"هدف ما کاهش ۵ درصدی نرخ تورم است و در این زمینه به موفقیت دست خواهیم یافت. "

کاهش ۵ درصدی نرخ تورم؛ هدف آتی اقتصادی ترکیه

اردم باشچی رئیس بانک مرکزی ترکیه، در کنفرانس "دستور کار گروه جی بیست به ریاست ترکیه" که از سوی موسسه مالی بین المللی برگزار گردید، مقاله ای باعنوان "ثبات قیمت و رشد اقتصادی در ترکیه" را ارائه داد.

وی طی سخنرانی در این کنفرانس گفت:"هدف ما کاهش ۵ درصدی نرخ تورم است و در این زمینه به موفقیت دست خواهیم یافت. "

باشچی ضمن اشاره به اینکه تورم و تقلیل قیمتها مانع از رشد اقصادی میشود گفت:"به عنوان بانک مرکزی بهترین راه حمایت از رشد اقتصادی تامین ثبات قیمتها میباشد."

وی همچنین اظهار داشت، انجام رفورمهای لازمه در زمینه های سرمایه بشری، بازار کار، تکنولوژی و زیرساخت های فیزیکی منجر به افزایش پتانسیل رشد در ترکیه خواهد شد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط