واگذاری مدیریت بانک آسیا به صندوق تضمین سپرده های ترکیه

ترتیب عملیات شبانه بر علیه بانک آسیا

واگذاری مدیریت بانک آسیا به صندوق تضمین سپرده های ترکیه

مدیریت بانک آسیای ترکیه به صندوق تضمین سپرده ها واگذار شد. 

سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه تصمیم گرفت تا ۶۳ درصد سهام بانک آسيا مصادره و مديريت آن در اختيار " TMSF " یعنی صندوق تضمین سپرده ها  قرار گیرد. 

بموجب حکم این سازمان، بانک آسيا به رغم هشدارها در راستاي قوانين نظام بانکي ترکیه شفاف عمل نکرده و با نقض شرط شفافيت در ساختار شراکتي و سازماني، مانع از کنترل موثر بر فعاليتهاي بانکي شده است. 

بموجب این حکم ۱۲ شریک بانک آسیا نخواهند توانست از سهم شراکت این بانک استفاده کنند، به دارندگان حساب بانکی در بانک آسیا تنها با ابراز اسناد حقوق شراکت اعاده خواهد شد. 

اعلام گردید که فعالیت های عادی بانک داری در بانک آسیا همچنان ادامه دارد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط