گستردگی، اجرا و سرمایه گذاری۳ اصل مهم ترکیه در ریاست بر گروه ۲۰

باباجان: تحت عنوان اصل گستردگی کشورهایی را که از درآمد پایینی برخوردارند، مورد بررسی قرار خواهند داد

گستردگی، اجرا و سرمایه گذاری۳ اصل مهم ترکیه در ریاست بر گروه ۲۰

علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه با سفرای آن دسته از کشورهای در حال توسعه که از درآمد پایینی برخوردارند، در ضیافت شام دیدار کرد.

باباجان اظهار داشت: در دوره ریاست ادواری ترکیه بر کشورهای گروه ۲۰، گستردگی، اجرا و سرمایه گذاری ۳ اصل مهم خواهد بود. 

باباجان با تاکید بر اینکه موضوعات در دستور کار کشورهای گروه ۲۰ بسیار کسترده می باشد، اظهار داشت: تحت عنوان اصل گستردگی کشورهایی را که از درآمد پایینی برخوردارند، مورد بررسی قرار خواهند داد. 

بابجان افزود: برای حصول به نتیجه ای با کیفیت از سازمانهایی نظیر بانک جهانی، سازمان ملل و برنامه توسعه این سازمان انتظار کمک و همکاری دارند. 

علی باباجان با تاکید بر اینکه در فعالیتهای خود به محلهای کار و فعالیت کوچک و متوسط اهمیت خواهند داد، گفت: برای اولین بار صدای محلهای کار و فعالیت کوچک و متوسط در سطح جهان خواهند بود.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط