حقوق پایه سال ۲۰۱۵ ترکیه تعیین شد

میزان حقوق پایه ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۱۵ به میزان ۶۴۶ لیره و در شش ماهه دوم هزار لیره ترک خواهد بود

حقوق پایه سال ۲۰۱۵ ترکیه تعیین شد

حقوق پایه سال ۲۰۱۵ ترکیه تعیین شد. 

فارق چلیک وزیر کار و امنیت اجتماعی ترکیه اعلام کرد میزان حقوق پایه ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۱۵ به میزان ۶۴۶ لیره و در شش ماهه دوم هزار لیره ترک خواهد بود. 

کمیسیون تثبیت حقوق پایه برای بار چهارم با هدف تعیین حقوق پایه در سال ۲۰۱۵ تشکیل جلسه داد. 


 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط